Om PBFV

Mitt namn är Patrik Bräutigam och jag förvaltar egna fastigheter samt fastigheter ägda inom min släkt. Inriktningen för förvaltningen är att vara nära kunden och kunna lämna snabba beslut i en smal organisation.

Då jag har arbetat med försäljning vet jag hur viktigt det är med en god relation till kunden och detta har jag försökt ta fasta på i min fastighetsförvaltning.

Vårt bestånd är i Götborg, Tjörn Kungsbacka och i Marks kommunLinkit

Dela på...